• Họ tên ứng viên
 • Khả năng ngoại ngữ
 • Trình độ
 • Vị trí ứng tuyển
 • Nơi làm việc mong muốn
 • Chỗ ở hiện nay
 • Hộ khẩu thường trú
 • Đoàn Thị Thúy
 • Khá
 • Đại học
 • HR General ( HR Admin, HR General)
 • Hà Nam
 • Hà Nam
 • Hà Nam
 • Ngo Tran Son Lam
 • Tiếng Anh
 • Đại học
 • Administration (hành chính, phiên dịch)
 • Hải Phòng,Hà Nội ,Bình Dương
 • la văn linh
 • 500 Toeic
 • Đại Học
 • Administrative Support (trợ lý hành chính, lái xe)
 • Hà Nội
 • Lương Thị Diệu
 • English
 • đại học
 • Administration (hành chính, phiên dịch)
 • Bình Dương
 • Phạm Hoàng Anh
 • Giao tiếp cơ bản
 • Đại Học
 • Administration (hành chính, phiên dịch)
 • Hải Phòng