Kỹ sư điện (Electrical Engineer)


Tiếng Anh
KCN Đình Vũ
Nhật Bản
Việt Nam
Hải Phòng
1-2 năm kinh nghiệm
Nhân viên

_Tốt nghiệp Đại học ngành điện hoặc có kiến thức tốt về điện
_ Tiếng Anh tốt (giao tiếp và báo cáo)
_ Thành thạo Excel, AutoCad

_ Làm việc tại nhà máy mới đang trong giai đoạn lắp đặt và thử nghiệm máy móc.

8tr-10tr
1

Thông tin công ty

Công ty sản xuất nam châm đất hiến Nhật Bản

Nam châm đất hiếm

>1.000 người