Tuyển Gấp

Công việc Quốc tịch công ty Ngôn ngữ yêu cầu Nơi làm việc Tỉnh thành Địa bàn tỉnh (Nơi lv)
Quản lý sản xuất (Production Management) Trung Quốc Tiếng Trung Việt Nam Bắc Ninh KCN Vsip
Giám sát cải tiến (Continuous Improvement Supervisor) Thái Lan Tiếng Anh Việt Nam Hải Phòng KCN Đình Vũ
Nhân viên hành chính kiêm phiên dịch (GA Staff) Nhật Bản Tiếng Nhật Việt Nam Hưng Yên KCN Thăng Long 2
Nhân viên bộ phận kế hoạch kiểm soát chất lượng (Supplier Quality Control Staff) Nhật Bản Tiếng Anh Việt Nam Hưng Yên KCN Thăng Long 2
Nhân viên QA/QC ( QA/QC Staff) Nhật Bản không yêu cầu Việt Nam Hải Phòng KCN Đình Vũ
Nhân viên bộ phận kế hoạch kiểm soát chất lượng (Quality Control Planning Staff) Nhật Bản Tiếng Anh Việt Nam Hưng Yên KCN Thăng Long 2
Trợ lý QA/QC ( QA/QC Assistant) Nhật Bản không yêu cầu Việt Nam Hải Phòng KCN Đình Vũ
Trưởng phòng Logistics ( Logistics Manager) Đài Loan Tiêng Anh/Trung Việt Nam Bắc Ninh KCN Deep C
Mua hàng nguyên liệu ( BOM buyer) Đài Loan Tiêng Anh/Trung Việt Nam Hải Phòng KCN Deep C
Mua hàng ngoài nguyên vật liệu ( Non-BOM buyer) Đài Loan Tiếng Anh/Trung Việt Nam Hải Phòng KCN Deep C
Trưởng phòng chăm sóc khách hàng (Customer Service Manager) Hàn Quốc Tiếng Anh Việt Nam Hải Phòng KCN Tràng Duệ
Trưởng phòng chất lượng (QC Manager) Hàn Quốc Tiếng Anh Việt Nam Hải Phòng KCN Tràng Duệ
Phiên dịch tiếng Hàn (Korean Interpreter) Hàn Quốc Tiếng Hàn Việt Nam Hải Phòng KCN Tràng Duệ
Trưởng phòng sản xuất (Production Manager) Hàn Quốc Tiếng Anh Việt Nam Hải Phòng KCN Tràng Duệ
Trưởng nhóm dữ liệu (Data Group Leader) Hàn Quốc Tiếng Anh Việt Nam Hải Phòng KCN Tràng Duệ

NỘP HỒ SƠ HAY LIÊN HỆ VỚI NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH