Tuyển Gấp

Công việc Quốc tịch công ty Ngôn ngữ yêu cầu Nơi làm việc Tỉnh thành Địa bàn tỉnh (Nơi lv)
Giám đốc hành chính - Nhân sự (HR - GA Director ) Trung Quốc Tiếng Trung Việt Nam Hải Phòng Quận Dương Kinh
Chủ quản an toàn và nhân viên an toàn (HSE Staff or Manager) Đài Loan Tiếng Trung hoặc Tiếng Anh Việt Nam Hải Phòng KCN DeepC
Chủ nhiệm sản xuất (Production Manager) Đài Loan Tiếng Trung Việt Nam Hải Phòng KCN DeepC
Chủ quản phòng xuất nhập khẩu (Import - Export Manager) Đài Loan Tiếng Trung Việt Nam Hải Phòng KCN DeepC
Nhân viên kỹ thuật SMT (SMT Technician) Đài Loan Tiếng Trung hoặc Tiếng Anh Việt Nam Hải Phòng KCN DeepC
Kỹ sư ISO ( ISO Engineer) Đài Loan Tiếng Trung/Anh Việt Nam Hải Phòng Deep C
Kỹ sư DQA ( DQA Engineer) Đài Loan Tiếng Trung/Anh Việt Nam Hải Phòng Deep C
Kỹ sư SQE ( SQE Engineer) Đài Loan Tiếng Trung Việt Nam Hải Phòng Deep C
Kỹ sư/ kỹ thuật viên SMT (SMT Engineer/ Technician) Đài Loan Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung Việt Nam Hải Phòng KCN DeepC
Kỹ sư AI (AI Engineer) Đài Loan Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung Việt Nam Hải Phòng KCN DeepC
Chuyên viên tuyển dụng - phòng nhân sự (Recruitment Staff) Đài Loan Tiếng Trung Việt Nam Hải Phòng KCN DeepC
Nhân viên an toàn (HSE Staff) Nhật Bản Không yêu cầu Việt Nam Hưng Yên KCN Thăng Long 2
Nhân viên bộ phận kế hoạch kiểm soát chất lượng (Quality Control Planning Staff) Nhật Bản Tiếng Anh Việt Nam Hưng Yên KCN Thăng Long 2
Nhân viên bộ phận kế hoạch kiểm soát chất lượng (Supplier Quality Control Staff) Nhật Bản Tiếng Anh Việt Nam Hưng Yên KCN Thăng Long 2
Nhân viên quản lý chất lượng (QA Staff) Nhật Bản Tiếng Nhật Việt Nam Hưng Yên KCN Thăng Long 2

NỘP HỒ SƠ HAY LIÊN HỆ VỚI NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH