Được sự ủy quyền của C.ty TNHH Công Nghệ Máy Văn Phòng Kyocera Việt Nam, Ginex Talent Search_ Nhà tư vấn tuyển dụng cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đã tổ chức tuyển

  Gjobs tuyển dụng công nhân lắp ráp chi tiết máy in cho tập đoàn KYOCERA Nhật Bản - KCN Vsip/ Hải Phòng. Đáp ứng đợt tuyển đầu tiên của tháng 09/2018, giao công nhân đạt đầy đủ tiêu chí của nhà

  Gjobs tuyển dụng công nhân kiểm hàng may mặc cho công ty TNHH Kuwahara tại KCN Bảo Minh và Mĩ Trung - Nam Định. Đợt 1 tuyển dụng hơn 100 công nhân kiểm hàng. Số lượng công nhân đăng ký tham gia

  Gjobs tuyển dụng công nhân lắp ráp chi tiết máy in cho tập đoàn KYOCERA Nhật Bản - KCN Vsip/ Hải Phòng. Đáp ứng đợt tuyển thứ 2 của tháng 09/2018, giao công nhân đạt đầy đủ tiêu chí của nhà tuyển

  Gjobs tuyển dụng công nhân các phòng ban cho công ty sản xuất nam châm Shinetsu - KCN Đình Vũ/ Hải Phòng. Gjobs đã tìm kiếm và tổ chức phỏng vấn lưu động tại các địa phương cụ thể là tại

  Gjobs tuyển dụng công nhân kiểm hàng cho công ty TNHH Kuwahara làm việc tại Cụm công nghiệp Phù Ủng - Hưng Yên. Gjobs tổ chức tìm kiếm và phỏng vấn ứng viên tại địa phương là Huyện Ân Thi. Ứng

  Gjobs tuyển dụng công nhân sản xuất bao bì Caton cho công ty TNHH Dynapac tại KCN Vsip - Hải Phòng Gjobs hiện tại vẫn đang là nguồn cung cấp lao động phổ thông chính cho công ty Dynapac đáp ứng

  Gjobs tuyển dụng công nhân lắp ráp chi tiết máy in cho tập đoàn KYOCERA Nhật Bản - KCN Vsip/ Hải Phòng. Đợt giao công nhân thứ 3 của tháng 9/2018 đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng. Gjobs được

  Gjobs tuyển dụng công nhân lắp ráp chi tiết máy in cho tập đoàn KYOCERA Nhật Bản - KCN Vsip/ Hải Phòng. Đợt giao công nhân thứ 4 của tháng 9/2018 đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng. Số lượng công nhân

  Gjobs tuyển dụng công nhân các phòng ban cho công ty sản xuất nam châm Shinetsu - KCN Đình Vũ/ Hải Phòng. 21/09/2018 đón và bàn giao công nhân cho phòng sản xuất công ty Shinetsu. Sống lượng công nhân tham