Phiên dịch tiếng Nhật ( Japanese interpreter)


Nhật N2
KCN Vsip
Nhật Bản
Việt Nam
Hải Phòng
1 năm trở lên
Nhân viên

- GPA> 2.5

- Tiếng Nhật N2 hoặc tương đương

- Chỉ yêu cầu Nữ, tốt nghiệp Đại học

- Kinh nghiệm phiên dịch trong các công ty sản xuất 1 năm trở lên

- Hoặc từng sinh sống tại Nhật từ 2 năm trở lên

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kỹ thuật, có khả năng đọc bản vẽ

 

- Biên, phiên dịch các tài liệu, báo cáo của bộ phận.
- Dịch cho người sang công tác/ người Nhật ở bộ phận.
- Đối ứng dịch liên lạc với nhật, dịch tài liệu thay đổi thiết kế, chỉ thị thao tác .v..v 
- Lập và phát hành đối ứng khẩn cấp. 
- Tạo DVD sản phẩm
- Quản lí thu chi, vận dụng portal, các công việc hành chính văn phòng của bộ phận.

Thương lượng
1

Thông tin công ty

Công ty có  100% vốn Nhật Bản

 

Công ty chuyên sản xuất  lắp ráp máy in, máy văn phòng

3000 người
Hải Phòng, Quảng Ninh