Accounting (Kế toán)


Tiếng Trung
Việt Yên
Việt Nam
Việt Nam
Bắc Giang
3 năm trở lên
Kế toán trưởng

Có chứng chỉ kế toán trưởng

Tiếng Trung 4 kỹ năng

Có kinh nghiệm làm việc tại nhà máy chế xuất

Kế toán trưởng

1000$-1500$
1

Thông tin công ty

Công ty cổ phần vietnam sunergy

modul năng lượng

500
không