Nhân viên chất lượng (QA staff)


Tiếng Nhật
KCN Thạch Thất
Nhật Bản
Việt Nam
Hà Nội
1 năm trở lên
Nhân viên

Nam, tốt nghiệp đại học

Bắt buộc có kinh nghiệm làm về QA/QC trong các công ty sản xuất or điện tử,

Tiếng Nhật N2

Trao đổi cụ thể trong phỏng vấn

Thương lượng
1

Thông tin công ty

Công ty điện tử Nhật Bả

 

Sản xuất bo mạch điện tử

5000
Hà Nội