Phiên dịch tiếng Hàn ( Korean Interpreter )


Tiếng Hàn
KCN Tràng Duệ
Hàn Quốc
Việt Nam
Hải Phòng
Không yêu cầu
Nhân viên

-  Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong công ty sản xuất

- Tiếng hàn tốt

- Biên phiên dịch trong công ty

- Linh động theo yêu cầu của cấp trên giao phó

- Trao đổi cụ thể khi PV

Thương lượng
6

Thông tin công ty

- Công ty là 100% vốn của Hàn Quốc

- Công ty chuyên sản xuất về mỹ phẩm

1000 người
đang cập nhật