Phiên dịch tiếng Trung ( Chinese interpreter)


Tiếng Trung
KCN Tràng Duệ
Hàn Quốc
Việt Nam
Hải Phòng
Không yêu cầu
Nhân viên

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong công ty sản xuất

- Tiếng Trung tốt

- Biên phiên dịch trong công ty

- Linh động theo yêu cầu của cấp trên giao phó

- Trao đổi cụ thể khi PV

Thương lượng
2

Thông tin công ty

- Công ty có 100% vốn đầu tư Hàn Quốc

- Công ty chuyên sản xuất về mỹ phẩm

1000 người
đang cập nhật