Nhân viên IT ( IT Staff)


Tiếng anh/ tiếng Hàn
KCN Tràng Duệ
Hàn Quốc
Việt Nam
Hải Phòng
1 năm
Nhân viên

- Yêu cầu kinh nghiệm: Phần mềm 70% và phần cứng 30% nhé
- Có kinh nghiệm về quản lý IT trong hệ thống sản xuất  về ERP hoặc MES

- Hỗ trợ nhân viên trong lĩnh vực IT

- Cài đặt phần mềm

- Chi tiết trao đổi khi PV

Thương lượng
2

Thông tin công ty

- Công ty có 100% vốn của Hàn Quốc

- Công ty chuyên sản xuất về lĩnh vực mỹ phẩm

1000 người
đang cập nhật