Kế toán trưởng ( Chief Accountant)


Tiếng anh/ tiếng Hàn
KCN Tràng Duệ
Hàn Quốc
Việt Nam
Hải Phòng
10 năm kinh nghiệm
Trưởng Phòng

Từ 10 năm kinh nghiệm trở lên, trong đó có 3-5 năm làm vị trí tương đương

- Có chứng chỉ kế toán trưởng

- Đã từng làm cho cty sản xuất nước ngoài, ưu tiên cty Hàn

Thương lượng
1

Thông tin công ty

- Công ty có 100% vốn đầu tư Hàn Quốc

- Chuyên sản xuất mỹ phẩm

1000 người
đang cập nhật