Nhân viên xuất nhập khẩu ( Logistics Staff)


Tiếng Anh
KCN Tràng Duệ
Hàn Quốc
Việt Nam
Hải Phòng
Không yêu cầu
Nhân viên

- Tốt nghiệp Đại học

- Tiếng Anh giao tiếp tốt, ưu tiên biết thêm tiếng Trung, Hàn là 1 lợi thế.

- Ưu tiên ứng viên đã từng làm trong các KCN

- Xử lý công việc chung của phòng Xuất nhập khẩu
+ Khai báo thủ tục hải quan xuất-nhập khẩu
+ Sắp xếp, lưu trữ tờ khai hải quan
+ Xử lý hóa đơn

- Quản lý các nhà cung cấp.
- Đối ứng khi có sự cố phát sinh.
- Đối ứng với kiểm tra của các cơ quan ban ngành

Thương lượng
2

Thông tin công ty

Công ty chuyên về sản xuất mỹ phẩm

Mỹ phẩm

1000 công nhân viên
chưa có