Nhân viên quản lý chất lượng ( QA/ QC Staff)


Tiếng Anh
KCN Tràng Duệ
Hàn Quốc
Việt Nam
Hải Phòng
Không yêu cầu
Nhân viên

- Tiếng Anh giao tiếp tốt, ưu tiên biết thêm tiếng Trung, Hàn là 1 lợi thế.

- Ưu tiên ứng viên đã từng làm trong các KCN

- Tốt nghiệp Đại học

 

  • Kiểm tra, giám sát quy trình nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất.
  • Quản lý lỗi trong quá trình sản xuất.
  • Tham gia thử nghiệm, xử lý và đánh giá chất lượng sản phẩm.
  • Xây dựng các quy trình sản xuất, quy trình thử nghiệm.
  • Hướng dẫn, đào tạo các quy trình sản xuất.
  • Kiểm tra giám sát quy trình sản xuất, báo cáo đánh giá hang ngày cho cấp Quản lý.
  • Kiểm tra chất lượng vật tư đầu vào.
  • Kiểm tra chất lượng thành phẩm và bán thành phẩm.
  • Yêu cầu ngưng sản xuất khi phát hiện vi phạm.
Thương lượng
2

Thông tin công ty

Công ty chuyên sản xuất mỹ phẩm

Mỹ phẩm

1000 công nhân viên
chưa có xe đưa đón