Trưởng/ Phó Phòng kho ( Warehouse Part Leader)


Tiếng Anh
KCN Tràng Duệ
Hàn Quốc
Việt Nam
Hải Phòng
ít nhất 5 năm
Part Leader

- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương 5 năm trở lên

- Đã từng làm cho doanh nghiệp sản xuất

- Tiếng Anh giao tiếp tốt

- Tốt nghiệp Đại học

- Phân công điều động nhân viên kho trong công việc theo ca được phụ trách
- Giám sát công việc, tham gia đánh giá nhân viên và đề xuất các phương pháp nâng cao hiệu quả công việc.
- Huấn luyện, đào tạo các nhân viên kho làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả
- Đảm bảo hàng hoá được nhập xuất nhanh chóng và chính xác
- Đảm bảo tất cả hàng hóa nhập xuất đều phải có chứng từ đơn hàng và được nhập vào hệ thống theo quy định
- Kiểm soát hàng hóa trong quá trình nhập và lưu kho
- Kiểm soát việc chất xếp hàng hóa theo đúng sơ đồ kho và an toàn sản phẩm
- Đảm bảo công tác vệ sinh kho, hàng hóa luôn sạch sẽ
- Thực hiện các phương pháp bảo quản, cất giữ sản phẩm theo đúng quy định và kỹ thuật sản phẩm.
- Quản lý và vận hành các trang thiết bị, dụng cụ hỗ trợ đúng thep công năng;
- Đề xuất các vấn đề liên quan đến nhân sự và quản lý kho để phục vụ giải quyết công việc hiệu quả và kịp thời.

Thương lượng
1

Thông tin công ty

Công ty chuyên về sản xuất mỹ phẩm

mỹ phẩm

1000 công nhân viên
hiện chưa có xe đưa đón