Kỹ thuật PIE (PIE Engineer)


Tiếng Anh hoặc tiếng Trung
KCN Hòa Mạc
Hong Kong
Việt Nam
Hà Nam
1 năm kinh nghiệm
nhân viên

'- Bằng đại học trở lên trong các chuyên ngành liên quan đến Kỹ thuật viên.
-Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm.
- Có thể sử dụng các kỹ năng cao trong máy tính, SAP
- Phân tích và tư duy logic.

- Thiết lập và duy trì thông số vật liệu, Thông số sản xuất và Thông số bao bì
- Duy trì giờ chuẩn, BOM và định tuyến của hệ thống ERP.
- Chịu trách nhiệm thiết kế bao bì và bằng chứng in ảnh nghệ thuật và xác minh mẫu
- Thiết lập và duy trì tất cả các giới thiệu công việc
- Cải thiện quy trình và hiệu quả và các dự án giảm chi phí

thương lượng
1

Thông tin công ty

Công ty có 100% vốn đầu tư Hong Kong

Điện tử

500 công nhân
có xe đưa đón từ Hà Nội