Kỹ thuật viên (Technician)


Tiếng Trung 4 kỹ năng
KCN Hòa Mạc
Hong Kong
Việt Nam
Hà Nam
không yêu cầu kinh nghiệm
nhân viên

- Bằng đại học trở lên kỹ thuật, khoa học hoặc Kỹ thuật. (bắt buộc)
-Chấp nhận sinh viên mới ra trường
- Có thể làm việc dưới áp lực cao
- Phân tích và tư duy logic.


- Sửa chữa cơ khí thiết bị và điều chỉnh lắp ráp 
- Biên soạn và quản lý hạng mục cải tạo thiết bị

thương lượng
1

Thông tin công ty

Công ty có 100% vốn đầu tư của Hong Kong

điện tử

500 công nhân
có xe đưa đón từ Hà Nội