Trưởng chuyền ( line leader)


Ưu tiên sử dụng được tiếng Trung
KCN Hòa Mạc
Hong Kong
Việt Nam
Hà Nam
1 năm kinh nghiệm
tổ trưởng

'- Ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong công việc tương tự cho sản xuất nước ngoài

- Đảm bảo khởi động / tắt dây chuyền sản xuất được thực hiện.
- Đảm bảo nhân viên tuân theo các quy trình vận hành tiêu chuẩn.
- Chịu trách nhiệm duy trì môi trường làm việc an toàn và sạch sẽ, đảm bảo tuân thủ tất cả các hướng dẫn an toàn.
- Xác định vật liệu không phù hợp và thải bỏ vật liệu đúng cách.
- Đảm bảo nhân viên được đào tạo để thực hiện các nhiệm vụ công việc khác nhau.
- Có khả năng làm hết giấy tờ. Nhiệm vụ bổ sung khi cần thiết và được giao
 

thương lượng
2

Thông tin công ty

Công ty có 100% vốn đầu tư của Hong kong

điện tử

500 công nhân
có xe đưa đón từ Hà Nội