Phó Phòng khuôn nhựa ( Part Leader Mold)


Tiếng Anh
KCN Tràng Duệ
Hàn Quốc
Việt Nam
Hải Phòng
5 năm
Phó phòng

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành khuôn.

- Có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên, ưu tiên đã từng làm công ty Hàn Quốc.

- Tiếng Anh giao tiếp tốt.

 

- Thực hiện quản lý và giám sát kế hoạch sản xuất của bộ phận khuôn
- Đề xuất, thực hiện và giám sát các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng và năng suất sản xuất
- Quản lý nhân lực, máy khuôn.
- Hỗ trợ cấp trên, thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu đã được giao
- Tổ chức thực hiện đào tạo cho CBCNV cấp dưới
- Các công việc khác theo chỉ thị của cấp trên
- Chi tiết sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn

thương lượng
1

Thông tin công ty

Công ty chuyên sản xuất sản phẩm làm đẹp cho phụ nữ.

sản phẩm làm đẹp: móng tay giả, mi giả,..

1000 công nhân viên
hiện chưa có