Nhân viên tuyển dụng công nhân ( DL recruiter )


Không yêu cầu
KCN Vsip
Đài Loan
Việt Nam
Hải Phòng
Có kinh nghiệm
Nhân viên tuyển dụng

 Có kinh nghiệm tại cùng vị trí trong công ty sản xuất.

- Tuyển dụng công nhân trực tiếp, xác định nhu cầu, tìm nguồn cung ứng và lựa chọn ứng viên phù hợp, phối hợp kiểm tra và phỏng vấn.
- Đề xuất và thực hiện các ý tưởng hoặc hành động để liên tục cải tiến quy trình và đáp ứng các mục tiêu về cả số lượng và chất lượng;
- Gửi lời mời làm việc cho các ứng viên thành công, định hướng và sắp xếp cho lần tham gia đầu tiên của họ.
- Lập báo cáo tuyển dụng hàng ngày, tháng.
- Hỗ trợ các công việc nhân sự khác được giao.

Thương lượng
2

Thông tin công ty

Công ty của Đài Loan

Chuyên sản xuất linh kiện điện tử

200-500 người
Không có xe đưa đón