Thực tập sinh (Internship) _ Lương: 6.5tr - 8tr/tháng

  • Hải Phòng
  • Không yêu cầu
Chi tiết công việc
Không
Hải Phòng
Hàn Quốc
Việt Nam

Sản xuất lắp ráp các sản phẩm linh kiện điện tử/ô tô, quản lý chất lượng, phân loại sản phẩm linh kiện điện tử/ô tô, đóng gói, sắp xếp hàng hóa trong kho, sản xuất/đóng gói coffee hòa tan, làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, phòng nghiệp vụ xuất nhập khẩu, vận tải,...


Sinh viên năm cuối, sinh viên đang trong quá trình thực tập...