Nhân viên ECS (ECS Staff)


Tiếng Anh
KCN Tràng Duệ
Hàn Quốc
Việt Nam
Hải Phòng
Không yêu cầu
Nhân viên

- Tốt nghiệp Đại học / Cao đẳng CNTT

- Có 1 ~ 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực IT

- Có kinh nghiệm khắc phục, xử lý các vấn đề của phần mềm hỗ trợ sản xuất (ECS, CIM,…)

- Có kiến thức tốt về phần cứng máy tính trong sản xuất: máy tính công nghiệp, RAID, máy in label Zebra để xử lý các vấn đề liên quan đến phần cứng

- Có kiến thức về phần mềm C#, MS SQL và 2 giao thức Melsectnet/G, TIB/RV

-Có kinh nghiệm làm việc trong nhà máy sản xuất màn hình là lợi thế

- Ứng viên năng động, có khả năng tự học hỏi và tích lũy với kỹ năng giao tiếp tốt

-Giao tiếp tốt tiếng Anh hoặc Hàn Quốc

- Khả năng làm việc theo nhóm tốt, wokring độc lập và làm việc tốt dưới áp lực cao

- Hỗ trợ kỹ thuật, khắc phục sự cố và sửa chữa hoặc thay thế các máy tính sản xuất.

- Hỗ trợ kỹ thuật, khắc phục sự cố, tra cứu lịch sử sản xuất ECS để tìm và khắc phục sự cố.

- Hỗ trợ công nhân sản xuất khi cần thiết.

-Thực hiện giám sát, điều chỉnh và sửa chữa hoặc thay thế máy bất cứ khi nào cần thiết.

- Báo cáo cho Trưởng nhóm và Giám đốc.

Thỏa thuận
1

Thông tin công ty

Công ty Hàn Quốc

Công nghệ thông tin 

300 người
Nội thành Hải Phòng