Giám sát chất lượng (Quality supervisor)

  • Hải Phòng
  • Không yêu cầu
Chi tiết công việc
Tiếng Trung
An Dương
Việt Nam

  • Thiết lập hệ thống kiểm soát chất lượng của công ty
  • Theo dõi và xử lý các vấn đề chất lượng khác nhau xảy ra.
  • Cải thiện độ tin cậ và chất lượng sản phẩm, sau đó cải thiện toàn diện chất lượng sản phẩm.
  • Triển khai hệ thống ISO, quản lý IQC của nhà cung cấp và quản lý IPQC và OQC của sản phẩm.
  • Thúc đẩy và thực hiện hệ thống quản lý QA
  • Lập kế hoạch giáo dục và đào tạo liên quan đến hệ thống chất lượng.
  • Chủ trì các hoạt động kiểm toán nội bộ và các chứng nhận bên ngoài

- Ứng viên tốt nghiệp cao đẳng trở lên

- Tiếng Trung thành thạo

- Có 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương