Kỹ sư điện (Electrical engineer)

  • Hải Phòng
  • Không yêu cầu
Chi tiết công việc
Tiếng Trung
An Dương
Việt Nam

 

- Chịu trách nhiệm cài đặt, lắp đặt máy móc

- Kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng máy móc định kỳ

- Sửa chữa máy móc sản xuất (máy gia công cơ khí chính xác, hiện đại, tự động)

- Làm các báo cáo 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp trên giao