Kỹ sư sản xuất ( Manufacturing Engineer ME)

  • Hải Phòng
  • Không yêu cầu
Chi tiết công việc
Tiếng Trung/Anh
Deep C
Việt Nam

1. SMT/UF/De-flue 等站別 良率改善/ quản lý ác trạm SMT / UF / De-flue cải thiện năng suất
2.各站q-time管控 以及處理/kiểm soát thời gian và xử lý của từng trạm
3.各站SOP Define,以及MOI制定/Xác định SOP và xây dựng MOI của mỗi trạm
4.鋼網以及治工具設計/Thiết kế lưới thép và dụng cụ
5.爐溫板製作以及爐溫量測/quản lý  tấm nhiệt độ lò và đo nhiệt độ lò
6.U/F程式設定以及調試/Cài đặt và gỡ lỗi chương trình U / F
7.各Baking站烤箱溫度設定。/Cài đặt nhiệt độ lò của từng trạm


1年以上SMT process工作經驗/Hơn 1 năm kinh nghiệm làm việc trong quy trình SMT
2. 可配合三班輪值、假日值班。/có thể làm việc 3 ca và ngày lễ
3. 執行力強, 服從及紀律性高責任心強, 良好溝通能力。/ý thức tuân thủ và kỷ luật cao, ý thức trách nhiệm cao, kỹ năng giao tiếp tốt.

4. Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học các chuyên ngành