Kỹ sư quản lý thiết bị ( Equipment Engineer)

  • Hải Phòng
  • Không yêu cầu
Chi tiết công việc
Tiếng Trung/Anh
Deep C
Việt Nam

1. 设备维修、点检,维持设备正常运转/Bảo trì và kiểm tra thiết bị để duy trì hoạt động bình thường của thiết bị
2. 异常数据收集分析及改善,提升机台能力/Thu thập, phân tích và cải tiến dữ liệu bất thường để cải thiện khả năng của máy
3. 设备改机换模、一般保养/Tu sửa thiết bị, bảo trì chung
4. 新机种作业参数建立/调整/验证及参数档案管理/Tạo / điều chỉnh / xác minh tham số hoạt động mô hình mới
5. 自动化控制/điều khiển tự động


1. 具SMT/半导体相关设备经验/Có kinh nghiệm về thiết bị liên quan đến chất bán dẫn / SMT
2. 可配合夜班、假日值班。/có thể làm ca đêm và ngày lễ
3. 执行力强,服从及纪律性高责任心强,良好沟通能力./ý thức tuân thủ và kỷ luật cao, ý thức trách nhiệm cao, kỹ năng giao tiếp tốt
4.逻辑及分析能力强,具备快速分析设备故障能力/Khả năng phân tích và  tư duy logic  khả năng phân tích nhanh lỗi thiết bị

5. Tốt nghiệp ngành điện, cơ điện tử