Kỹ sư kiểm tra ( Test Engineer)

  • Hải Phòng
  • Không yêu cầu
Chi tiết công việc
Tiếng Trung/Anh
Deep C
Việt Nam

1. 測試機台和自動化設備的架設,調試和保養/Lắp đặt, vận hành và bảo trì thiết bị thử nghiệm và thiết bị tự động hóa
2. 新產品功能測試的驗證導入/ Xác minh và nhập khẩu thử nghiệm chức năng sản phẩm mới
3. 測試環境的開發,搭建及改善/Phát triển, xây dựng và cải thiện môi trường thử nghiệm
4. 測試軟體驗證,導入,及優化/Kiểm tra xác minh, nhập và tối ưu hóa phần mềm
5. 生產制程的問題處理及良率提升/Xử lý vấn đề và cải thiện năng suất trong quá trình sản xuất


1. 具備電子類相關經驗者佳。/ưu tiên uv có kinh n ghiệm trong ngành điện tử
2. 可配合三班輪值、假日值班。/có thể làm 3 ca và ngày lễ
3. 執行力強, 服從及紀律性高責任心強, 良好溝通能力。/ý thức tuân thủ và kỷ luật cao, ý thức trách nhiệm cao, kỹ năng giao tiếp tốt

4. Tốt nghiệp ngành điện tử hoặc ngành liên quan