Kỹ sư vô tuyến điện ( Radio Frequency Engineer )

  • Hải Phòng
  • Không yêu cầu
Chi tiết công việc
Tiếng Anh/ Trung
KCN Deep C
Việt Nam

1. 分析產品Wi-Fi/BT, WCDMA,LTE 功能相關失效問題/Phân tích các lỗi liên quan đến sản phẩm của các chức năng Wi-Fi / BT, WCDMA, LTE
2. 驗證產品的射頻功能指標/Xác minh chỉ số chức năng RF của sản phẩm
3. 協助產線提升良率/Hỗ trợ dây chuyền sản xuất nâng cao năng suất
4. 負責量產RMA/ORT的測試不良失效分析/Chịu trách nhiệm phân tích lỗi của thử nghiệm RMA / ORT sản xuất hàng loạt


1. 科系: 電子or通信相關/điện tử hoặc viễn thông

2. 熟悉數位電路的模組和結構/ Quen với mô-đun và cấu trúc của mạch kỹ thuật số
3. 熟悉Wi-Fi/BT, WCMA,LTE 等射頻功能的測試參數, 測試標準, 行業規範, 構架和工作原/ Quen với Wi-Fi / BT, WCMA, LTE và các thông số kiểm tra chức năng RF khác, tiêu chuẩn kiểm tra, thông số kỹ thuật của ngành, kiến ​​trúc và nguyên tắc làm việc
4. 熟悉網路分析儀,頻譜分析儀,信號發生器等RF 設備的使用方法和測試原理/ Quen với phương pháp sử dụng và nguyên lý kiểm tra của máy phân tích mạng, máy phân tích phổ, máy phát tín hiệu và các thiết bị RF khác
5. 英語聽說讀寫順暢/ Tiếng Anh nghe nói đọc viết tốt