Trưởng bộ phận kho ( Warehouse Section Manager )

  • Hải Phòng
  • Không yêu cầu
Chi tiết công việc
Tiếng Anh/ Trung
KCN Deep C
Việt Nam

1. 完成仓库的运作及人员的招募,培训及团队的建立/ Quản lý hoạt động của kho và tuyển dụng nhân viên, đào tạo và xây dựng đội ngũ
2. 执行和完成仓库的规章制度,规范作业标准及流程,提高效率,降低成本/ Thực hiện và hoàn thiện các quy tắc và quy định của kho, chuẩn hóa các tiêu chuẩn và quy trình vận hành, nâng cao hiệu quả và giảm chi phí
3.有效配合公司整体业务运作/ Phối hợp hiệu quả với các hoạt động kinh doanh tổng thể của công ty
4.监督执行日常收料,发料,出货及立账工作/ Giám sát việc thực hiện công việc nhận, gửi, giao hàng và thanh toán hàng ngày
5.提出相关改进方案/ Đề xuất các kế hoạch cải tiến liên quan


1. 大专学历要求,熟悉运作各办公软件/tốt nghiệp đại học, có thể sử dụng các tin học văn phòng
2. 3年以上电子厂仓库工作经验,熟悉ERP相关操作/Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong kho của nhà máy điện tử, quen thuộc với các hoạt động liên quan đến ERP
3. 熟悉仓库运作流程,能对仓库进行合理规划/có kinh n ghiệm về quy trình vận hành kho, có thể lên kế hoạch kho hợp lý
4. 執行力強, 服從及紀律性高責任心強, 良好溝通能力。/ý thức tuân thủ và kỷ luật cao, ý thức trách nhiệm cao, kỹ năng giao tiếp tốt