Giám sát kho ( Warehouse Supervisor )

  • Hải Phòng
  • Không yêu cầu
Chi tiết công việc
Tiếng Anh/ Trung
KCN Deep C
Việt Nam

1. 日常的会议主持及工作安排,相关事项的宣导/ Thường xuyên chủ trì cuộc họp và sắp xếp làm việc, công khai các vấn đề liên quan
2. 负责人员的操作培训,流程的完成及相关作业规范的制定/ Chịu trách nhiệm đào tạo nhân viên, hoàn thành quy trình và xây dựng các thông số kỹ thuật hoạt động liên quan
3. 协助主管完成日常的人员管理及物料的收料,发料及成品出货事项/ Hỗ trợ giám sát viên hoàn thành việc quản lý nhân sự hàng ngày và nhận vật liệu, gửi và giao thành phẩm
4. 积极主动协调仓库相关工作,确保生产完成/ Phối hợp công việc liên quan đến kho để đảm bảo hoàn thành sản xuất
5. 直接负责仓库现场的5S工作/ Chịu trách nhiệm trực tiếp cho công việc 5S trên trang web kho


1. 大专学历要求,熟悉运作各办公软件/tốt nghiệp đại học, có thể sử dụng các tin học văn phòng
2. 3年以上电子厂仓库工作经验,熟悉ERP相关操作/Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong kho của nhà máy điện tử, quen thuộc với các hoạt động liên quan đến ERP
3. 熟悉仓库运作流程,能对仓库进行合理规划/có kinh n ghiệm về quy trình vận hành kho, có thể lên kế hoạch kho hợp lý
4. 執行力強, 服從及紀律性高責任心強, 良好溝通能力。/ý thức tuân thủ và kỷ luật cao, ý thức trách nhiệm cao, kỹ năng giao tiếp tốt