Trưởng phòng chất lượng (QC Manager)

  • Hải Phòng
  • Không yêu cầu
Chi tiết công việc
Tiếng Anh
KCN Tràng Duệ
Việt Nam

* Quản lý đội ngũ nhân lực chất lượng của QA
*Đảm bảo giải quyết issue liên quan đến chất lượng
* Đưa ra các idea giảm lỗi trên công đoạn, giảm lỗi phía khách hàng
* Số lượng nhân viên quản lý; 10-15 người
* Chi tiết sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn


- Nam/ nữ tuổi 23-40

* Tốt nghiệp CĐ/ ĐH chuyên ngành kỹ thuật
* Có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực chất lượng trên 5 năm ( Ưu tiên có kinhy nghiệm về chất lượng - SMT)

* Tiếng Anh giao tiếp
* Làm báo cáo excel, power point
* Có thể tăng ca