Trưởng phòng chăm sóc khách hàng (Customer Service Manager)

  • Hải Phòng
  • Không yêu cầu
Chi tiết công việc
Tiếng Anh
KCN Tràng Duệ
Việt Nam

* Tham mưu cho Giám đốc về các chính sách dịch vụ và hoạt động chăm sóc khách hàng.
* Quản lý, đề xuất, xây dựng chương trình CSKH.
* Điều hành nhân lực và hoạt động của phòng CS.
* Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn (khách hàng chủ  yếu là các đơn vị, công ty đối tác nước ngoài)


- Nam/nữ tuổi 25-35

- * Tốt nghiệp Đại học
* Có kinh nghiệm liên quan và hiểu biết về lĩnh vực ô tô

* Tiếng Anh thành thạo ( Toeic 800 hoặc IELTS 7.0 trở lên)