Quản lý nhà kho thông minh ( Stocker and AGV )

  • Hải Phòng
  • Không yêu cầu
Chi tiết công việc
Tiếng Anh
KCN Tràng Duệ
Việt Nam

- Hỗ trợ kỹ thuật, khắc phục sự cố và sửa chữa hoặc thay thế các máy tính sản xuất.

- Hỗ trợ kỹ thuật, khắc phục sự cố, tra cứu lịch sử, nhật ký sản xuất để tìm và khắc phục sự cố.

- Hỗ trợ công nhân sản xuất khi cần thiết.

-Thực hiện giám sát, điều chỉnh và sửa chữa hoặc thay thế máy tính bất cứ khi nào cần thiết.

- Báo cáo cho Trưởng nhóm và Giám đốc.


- Tốt nghiệp Đại học / Cao đẳng CNTT

- Có 1 ~ 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực IT

- Có kinh nghiệm khắc phục, xử lý các vấn đề của phần mềm hỗ trợ sản xuất (ECS, CIM,…)

- Có kiến thức tốt về phần cứng máy tính trong sản xuất: máy tính công nghiệp, RAID ( Yêu cầu đặc biệt về RAID )

- Có kiến thức về cơ bản về phần mềm MS SQL và 2 giao thức Melsectnet/G, TIB/RV

- Có kiển thức tốt về C#

-Có kinh nghiệm làm việc trong nhà máy sản xuất màn hình là lợi thế

- Ứng viên năng động, có khả năng tự học hỏi và tích lũy với kỹ năng giao tiếp tốt

-Giao tiếp tốt tiếng Anh hoặc Hàn Quốc

- Khả năng làm việc theo nhóm tốt, làm việc độc lập và làm việc tốt dưới áp lực cao