Trưởng phòng cải tiến (Innovation Part Leader)

  • Hải Phòng
  • Không yêu cầu
Chi tiết công việc
Tiếng Anh
KCN Tràng Duệ
Việt Nam

Trao đổi khi phỏng vấn


- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kinh tế

- Tiếng Anh tốt

- Có kinh nghiệm, kỹ năng đào tạo trong công ty sản xuất

- Được tính tăng ca trên luật trên lương cơ bản + PC vị trí + PC ngoại ngữ