Nhân viên nhân sự không yêu cầu kinh nghiệm (HR staff - non experience)

  • Hải Phòng
  • Không yêu cầu
Chi tiết công việc
Tiếng Anh
KCN Tràng Duệ
Việt Nam

Trao đổi cụ thể trong phỏng vấn


- Tốt nghiệp Đại học: Ngoại thương,Quốc Gia, Bách Khoa, KTQD,...
- Tiếng anh tốt
- Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo sau khi vào cty.
- Làm hành chính