Nhân viên kế toán ( Accountant Staff)

  • Hải Phòng
  • Không yêu cầu
Chi tiết công việc
Tiếng Trung/Anh
Deep C
Việt Nam

- kinh nghiệm làm báo cáo tài chính cho doanh nghiệp chế xuất (bắt buộc am hiểu cả mẫu quốc tế và Việt Nam)


- Tốt nghiệp CĐ/ ĐH trở lên

- Tiếng anh hoặc tiếng Trung tốt

- Có 3 đến 5 năm kinh nghiệm làm báo cáo tài chính cho doanh nghiệp chế xuất (bắt buộc am hiểu cả mẫu quốc tế và Việt Nam)