Kỹ sư tự động hóa ( Automation Engineer)

  • Hải Phòng
  • Không yêu cầu
Chi tiết công việc
Tiếng Trung/Anh
Deep C
Việt Nam

CÔNG VIỆC CHÍNH:

- Bảo trì và điều chỉnh Robot trong trạm kiểm tra RF

- Báo cáo cho cấp trên

- Các công việc khác


YÊU CẦU CHUNG:

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học

- Có từ 1 năm trở lên về bảo trì robot

- Tiếng Anh tốt