Nhân viên quản lý thiết bị nhà xưởng ( Equipment staff)

  • Hà Nội
  • Không yêu cầu
Chi tiết công việc
Tiếng Nhật/ Tiếng Anh
KCN Thăng Long 1
Việt Nam

- Thực hiện các công việc có liên quan đến mua sắm, bảo trì, bảo dưỡng, thay thế các thiết bị, máy móc trong nhà xưởng để đảm bảo vận hành an toàn và ổn định

- Xây dựng tham mưu tư vấn cách thức quản lý hệ thống thiết bị hiệu quả.

- Các nhiệm vụ được giao


- Nam tuổi từ 25-35

- Tốt nghiệp các trường đại học chuyên ngành kỹ thuật, điện, điện tử, tự động hóa

- Tiếng nhật N3 hoặc toiec 600 trở lên

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý thiết bị nhà xưởng