Nhân viên bộ phận mua hàng (Merchandiser)

  • Bắc Ninh
  • Chọn kinh nghiệm làm việc
Chi tiết công việc
Tiếng anh
KCN Vsip
Thỏa thuận
Việt Nam

- Làm định mức thực tế dựa trên định mức kỹ thuật.

- Nhận dữ liệu từ Kế toán và các phòng ban liên quan, tổng hợp, phân tích làm báo cáo.

 


- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

- Tiếng Anh tốt

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực buôn bán / may mặc

- Kinh nghiệm 2 năm trở nên về báo cáo quyết toán

- Mức lương thương lượng trong lúc phỏng vấn