Tuyển Gấp

Công việc Quốc tịch công ty Ngôn ngữ yêu cầu Nơi làm việc Tỉnh thành Địa bàn tỉnh (Nơi lv)
Kỹ sư an toàn ( EHS Engineer) Hong Kong Tiếng anh, tiếng Trung Việt Nam Hà Nam KCN Hòa Mạc
Kỹ sư sản xuất ( Production Engineer) Nhật Bản Tiếng Anh Việt Nam Hải Phòng KCN Đình Vũ
Nhân viên an toàn ( EHS Staff) Nhật Bản Tiếng Anh Việt Nam Hải Phòng KCN Đình Vũ
Phó phòng chất lượng (QA deputy manager) Nhật Bản Tiếng Nhật Việt Nam Hà Nội KCN Thăng Long 1
QA Staff Hong Kong Tiếng trung Việt Nam Hà Nam KCN Hòa Mạc
Kỹ thuật sản xuất ( PIE Staff) Hong Kong Tiếng trung Việt Nam Hà Nam KCN Hòa Mạc
Kỹ thuật viên điện và tự động hóa (Electrical and Automation Technician) Hong Kong Tiếng Anh hoặc tiếng Trung Việt Nam Hà Nam KCN Hòa Mạc
Nhân viên quản lý sản xuất (Production management staff) Nhật Bản Tiếng Trung Việt Nam Hà Nội KCN Thạch Thất
Giám sát Sản xuất ( Production supervisor) Hong Kong Tiếng Anh hoặc tiếng Trung Việt Nam Hà Nam KCN Hòa Mạc
Nhân viên An toàn ( HSE Staff) Hàn Quốc Không yêu cầu Việt Nam Bắc Ninh KCN Vsip
Nhân viên thiết bị (Equipment Staff) Trung Quốc Tiếng trung Việt Nam Hải Phòng KCN VSIP/ Hải Phòng
Kỹ sư công nghệ (Technology Engineer) Trung Quốc Tiếng trung Việt Nam Hải Phòng KCN VSIP/ Hải Phòng
Kỹ thuật viên ( Techinician) Hàn Quốc không yêu cầu Việt Nam Hải Phòng KCN Tràng Duệ
Nhân viên quản lý hệ thống dữ liệu quy trình quy chuẩn (DCC Staff) Hong Kong Tiếng anh hoặc tiếng Trung Việt Nam Hà Nam KCN Hòa Mạc
Chăm sóc khách hàng (Customer service) Trung Quốc Tiếng anh Việt Nam Bắc Ninh KCN Vsip

NỘP HỒ SƠ HAY LIÊN HỆ VỚI NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH