Tuyển Gấp

Công việc Quốc tịch công ty Ngôn ngữ yêu cầu Quốc gia Tỉnh thành Địa bàn tỉnh
Kỹ sư vô tuyến điện ( Radio Frequency Engineer ) Đài Loan Tiếng Anh/ Trung Việt Nam Hải Phòng KCN Deep C
Kỹ sư quản lý chất lượng sản xuất ( Mass Production Quality Assurance ) Đài Loan Tiếng Anh/ Trung Việt Nam Hải Phòng KCN Deep C
Kỹ sư quản lý chất lượng thiết kế ( Design Quality Assurance ) Đài Loan Tiếng Anh/ Trung Việt Nam Hải Phòng KCN Deep C
Kiểm soát sản xuất ( Production Control ) Đài Loan Tiếng Anh/ Trung Việt Nam Hải Phòng KCN Deep C
Kiểm soát vật tư ( Material Control ) Đài Loan Tiếng Anh/ Trung Việt Nam Hải Phòng KCN Deep C
Trưởng bộ phận kho ( Warehouse Section Manager ) Đài Loan Tiếng Anh/ Trung Việt Nam Hải Phòng KCN Deep C
Giám sát kho ( Warehouse Supervisor ) Đài Loan Tiếng Anh/ Trung Việt Nam Hải Phòng KCN Deep C
Kỹ sư kiểm tra ( Test Engineer) Đài Loan Tiếng Trung/Anh Việt Nam Hải Phòng Deep C
Kỹ sư sản xuất ( Manufacturing Engineer ME) Đài Loan Tiếng Trung/Anh Việt Nam Hải Phòng Deep C
Giám sát chăm sóc khách hàng (Customer service supervisor) Trung Quốc Tiếng Trung Việt Nam Hải Phòng An Dương
Kỹ sư điện (Electrical engineer) Trung Quốc Tiếng Trung Việt Nam Hải Phòng An Dương
Kỹ sư cơ khí (Mechanical engineer) Trung Quốc Tiếng Trung Việt Nam Hải Phòng An Dương
Giám sát kho (Warehouse supervisor) Trung Quốc Tiếng Trung Việt Nam Hải Phòng An Dương
Chủ quản kho (Warehouse manager) Trung Quốc Tiếng Trung Việt Nam Hải Phòng An Dương
Giám sát chất lượng (Quality supervisor) Trung Quốc Tiếng Trung Việt Nam Hải Phòng An Dương


NỘP HỒ SƠ HAY LIÊN HỆ VỚI NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH