Tuyển Gấp

Công việc Quốc tịch công ty Ngôn ngữ yêu cầu Nơi làm việc Tỉnh thành Địa bàn tỉnh (Nơi lv)
Nhân viên kinh doanh (Sales staff) Nhật Bản Tiếng Nhật Việt Nam Hà Nội KCN Thăng Long 1
Nhân viên báo giá (Quotation staff) Nhật Bản Tiếng Nhật Việt Nam Hà Nội KCN Thăng Long 1
Giám sát chất lượng (QA supervisor) Nhật Bản Anh Nhật Hoặc Anh Trung Việt Nam Hà Nội KCN Thạch Thất
Trưởng phòng sản xuất (Production manager) Nhật Bản Anh Nhật Hoặc Anh Trung Việt Nam Hà Nội KCN Thạch Thất
Phiên dịch Anh Nhật Hoặc Trung Nhật (English- Japanese Interpreter or Chinese- Japanese Interpreter) Nhật Bản Anh Nhật Hoặc Trung Nhật Việt Nam Hà Nội KCN Thạch Thất
Trưởng phòng Hành chính Nhân sự (HR Manager) Nhật Bản Tiếng Anh hoặc tiếng Nhật Việt Nam Hưng Yên KCN Thăng Long II
Nhân viên phiên dịch tiếng Hàn (Kroean Interpreter) Nhật Bản Tiếng Hàn Việt Nam Bắc Ninh KCN Yên Phong
Phó/ Trưởng phòng hành chính nhân sự (HR manager/AM) Hàn Quốc Tiếng Anh hoặc Tiếng Hàn Việt Nam Bắc Ninh KCN Vsip
Trưởng nhóm hành chính (GA team Leader) Hàn Quốc Không yêu cầu Việt Nam Bắc Ninh KCN Vsip
Trưởng nhóm nhân sự mảng đào tạo phát triển (training team leader) Hàn Quốc Không yêu cầu Việt Nam Bắc Ninh KCN Vsip
Phó phòng kế hoạch sản xuất (Planner AM) Hàn Quốc Không yêu cầu Việt Nam Bắc Ninh KCN Vsip
Phó phòng kỹ thuật sản xuất SMT (SMT Production Technical Deputy Manager) Hàn Quốc Không yêu cầu Việt Nam Bắc Ninh KCN Vsip
Phó phòng mua hàng (Purchasing Deputy Manager) Hàn Quốc Tiếng Anh hoặc Tiếng Hàn Việt Nam Bắc Ninh KCN Vsip
Phó Phòng kỹ thuật phân tích lỗi (Deputy Head of Error Analysis Techniques) Hàn Quốc Tiếng Anh Việt Nam Bắc Ninh KCN Vsip
Phó phòng kế hoạch sản xuất (Production planning deputy) Hàn Quốc Tiếng Anh Hoặc tiếng Hàn Việt Nam Hải Phòng KCN Tràng Duệ

NỘP HỒ SƠ HAY LIÊN HỆ VỚI NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH