Tuyển Gấp

Công việc Quốc tịch công ty Ngôn ngữ yêu cầu Quốc gia Tỉnh thành Địa bàn tỉnh
Phiên dịch viên tiếng Nhật (Japanese interpreter) Nhật Bản Tiếng Nhật Việt Nam Hải Phòng KCN VSIP
Nhân viên hành chính (GA staff) Nhật Bản Tiếng Anh Việt Nam Hải Phòng KCN VSIP
Nhân viên nhân sự ( HR Staff) Nhật Bản Tiếng Anh Việt Nam Hải Phòng KCN Đình Vũ
Nhân viên kho ( Warehouse Staff) Hàn Quốc Tiếng Anh Việt Nam Hải Phòng KCN Tràng Duệ
Kỹ sư tự động hóa ( Automation RF/Packing Engineer) Đài Loan Tiếng Trung/Anh Việt Nam Hải Phòng Deep C
Kỹ sư quản lý thiết bị ( Equipment Engineer) Đài Loan Tiếng Trung/Anh Việt Nam Hải Phòng Deep C
Kỹ sư cải tiến sản xuất ( Back-End Engineer) Đài Loan Tiếng Trung/Anh Việt Nam Hải Phòng Deep C
Nhân viên nhân sự không yêu cầu kinh nghiệm (HR staff - non experience) Hàn Quốc Tiếng Anh Việt Nam Hải Phòng KCN Tràng Duệ
Trưởng phòng cải tiến (Innovation Part Leader) Hàn Quốc Tiếng Anh Việt Nam Hải Phòng KCN Tràng Duệ
Quản lý nhà kho thông minh ( Stocker and AGV ) Hàn Quốc Tiếng Anh Việt Nam Hải Phòng KCN Tràng Duệ
nhân viên Server Admin (Server Admin Staff) Hàn Quốc Tiếng Anh Việt Nam Hải Phòng KCN Tràng Duệ
Nhân viên IT (IT Staff) Liên doanh Nhật Bản, Hàn Quốc Tiếng Hàn Việt Nam Bắc Ninh KCN VSIP
Trưởng phòng chăm sóc khách hàng (Customer Service Manager) Hàn Quốc Tiếng Anh Việt Nam Hải Phòng KCN Tràng Duệ
Trưởng phòng chất lượng (QC Manager) Hàn Quốc Tiếng Anh Việt Nam Hải Phòng KCN Tràng Duệ
Trưởng phòng sản xuất (Production Manager) Hàn Quốc Tiếng Anh Việt Nam Hải Phòng KCN Tràng Duệ


NỘP HỒ SƠ HAY LIÊN HỆ VỚI NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH