Tuyển Gấp

Công việc Quốc tịch công ty Ngôn ngữ yêu cầu Quốc gia Tỉnh thành Địa bàn tỉnh
Trưởng phòng kiểm tra ( TE Manager) Đa Quốc Gia Tiếng Anh hoặc tiếng Trung Việt Nam Bắc Ninh KCN Vsip
Trưởng phòng nhân sự (HR manager) Hàn Quốc Tiếng Anh Việt Nam Hải Phòng KCN Tràng Duệ
Trưởng phòng thiết bị nhà xưởng ( Facilities Manager) Đài Loan Tiếng Trung/Anh Việt Nam Hải Phòng Deep C
Kỹ sư thiết bị nhà xưởng cấp cao ( Facilities Senior Engineer) Đài Loan Tiếng Trung/Anh Việt Nam Hải Phòng Deep C
Kỹ sư thiết bị nhà xưởng ( Facilities Engineer) Đài Loan Tiếng Trung/Anh Việt Nam Hải Phòng Deep C
Nhân viên nhân sự cấp cao ( HR Senior Staff) Đài Loan Tiếng Trung/Anh Việt Nam Hải Phòng Deep C
Nhân viên nhân sự ( HR Staff) Đài Loan Tiếng Trung/Anh Việt Nam Hải Phòng Deep C
Trưởng phòng Mua hàng (Purchasing Manager) Đa Quốc Gia Tiếng Anh hoặc tiếng Trung Việt Nam Bắc Ninh KCN Vsip
Trưởng phòng Chất lượng (Quality Manager) Đa Quốc Gia Tiếng Anh hoặc tiếng Trung Việt Nam Bắc Ninh KCN Vsip
Trưởng phòng Sản xuất (Production manager) Đa Quốc Gia Tiếng Anh hoặc tiếng Trung Việt Nam Bắc Ninh KCN Vsip
Nhân viên Kỹ thuật linh kiện_Tiếng Trung (Parts Engineering Staff (Chinese)) Nhật Bản Tiếng Trung Việt Nam Hải Phòng KCN VSIP
Nhân viên đảm bảo chất lượng QA (Quality Assurance Section Staff) Nhật Bản Tiếng Nhật Việt Nam Hải Phòng KCN VSIP
Nhân Viên Quản Lý Hàng Ngoài (SQM) (Supplier Management Staff) Nhật Bản Anh Nhật Hoặc Trung Anh Việt Nam Hải Phòng KCN VSIP
Nhân viên kiểm tra linh kiện (Parts Inspection Staff) Nhật Bản Tiếng Anh Hoặc tiếng Nhật Việt Nam Hải Phòng KCN VSIP
Nhân viên Phát triển sản phẩm (Production R&D staff) Nhật Bản Tiếng Nhật Việt Nam Hải Phòng KCN VSIP


NỘP HỒ SƠ HAY LIÊN HỆ VỚI NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH