Tuyển Gấp

Công việc Quốc tịch công ty Ngôn ngữ yêu cầu Quốc gia Tỉnh thành Địa bàn tỉnh
Nhân viên chăm sóc khách hàng (Customer Service Staff) Hàn Quốc Tiếng Hàn Việt Nam Bắc Ninh KCN Vsip
Nhân viên IT ( IT Staff) Singapore Tiếng anh Việt Nam Bắc Ninh KCN Vsip
Nhân viên QA (QA Staff) Nhật Bản Tiếng Nhật Việt Nam Hưng Yên KCN Thăng Long 2
Quản lý sản xuất (Production Management) Trung Quốc Tiếng Trung Việt Nam Bắc Ninh KCN Vsip
Giám sát cải tiến (Continuous Improvement Supervisor) Thái Lan Tiếng Anh Việt Nam Hải Phòng KCN Đình Vũ
Nhân viên hành chính kiêm phiên dịch (GA Staff) Nhật Bản Tiếng Nhật Việt Nam Hưng Yên KCN Thăng Long 2
Nhân viên QA/QC ( QA/QC Staff) Nhật Bản không yêu cầu Việt Nam Hải Phòng KCN Đình Vũ
Trợ lý QA/QC ( QA/QC Assistant) Nhật Bản không yêu cầu Việt Nam Hải Phòng KCN Đình Vũ
Trưởng phòng Logistics ( Logistics Manager) Đài Loan Tiêng Anh/Trung Việt Nam Bắc Ninh KCN Deep C
Mua hàng nguyên liệu ( BOM buyer) Đài Loan Tiêng Anh/Trung Việt Nam Hải Phòng KCN Deep C
Mua hàng ngoài nguyên vật liệu ( Non-BOM buyer) Đài Loan Tiếng Anh/Trung Việt Nam Hải Phòng KCN Deep C
Phiên dịch tiếng Hàn (Korean Interpreter) Hàn Quốc Tiếng Hàn Việt Nam Hải Phòng KCN Tràng Duệ
Trưởng nhóm dữ liệu (Data Group Leader) Hàn Quốc Tiếng Anh Việt Nam Hải Phòng KCN Tràng Duệ
Quản lý bộ phận kinh doanh (Sales Manager) Đa Quốc Gia Tiếng Hàn Việt Nam Bắc Ninh KCN Vsip
Nhân viên kinh doanh (Sales Satff) Đa Quốc Gia Tiếng Hàn Việt Nam Hải Phòng KCN Tràng Duệ


NỘP HỒ SƠ HAY LIÊN HỆ VỚI NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH