Tuyển Gấp

Công việc Quốc tịch công ty Ngôn ngữ yêu cầu Nơi làm việc Tỉnh thành Địa bàn tỉnh (Nơi lv)
Quản lý bộ phận kinh doanh (Sales Manager) Đa Quốc Gia Tiếng Hàn Việt Nam Bắc Ninh KCN Vsip
Nhân viên kinh doanh (Sales Satff) Đa Quốc Gia Tiếng Hàn Việt Nam Hải Phòng KCN Tràng Duệ
Nhân viên chăm sóc khách hàng ( Customer Service Staff) Đa Quốc Gia Tiếng Hàn Việt Nam Hải Phòng KCN Tràng Duệ
Nhân viên chăm sóc khách hàng (CS staff) Trung Quốc Tiếng Trung Việt Nam Hải Phòng An Dương
Kỹ sư điện tử ( Electronic Engineer ) Đài Loan Tiếng Anh/ Trung Việt Nam Hải Phòng KCN Deep C
Kỹ sư vô tuyến điện ( Radio Frequency Engineer ) Đài Loan Tiếng Anh/ Trung Việt Nam Hải Phòng KCN Deep C
Kỹ sư quản lý chất lượng sản xuất ( Mass Production Quality Assurance ) Đài Loan Tiếng Anh/ Trung Việt Nam Hải Phòng KCN Deep C
Kỹ sư quản lý chất lượng thiết kế ( Design Quality Assurance ) Đài Loan Tiếng Anh/ Trung Việt Nam Hải Phòng KCN Deep C
Kiểm soát sản xuất ( Production Control ) Đài Loan Tiếng Anh/ Trung Việt Nam Hải Phòng KCN Deep C
Kiểm soát vật tư ( Material Control ) Đài Loan Tiếng Anh/ Trung Việt Nam Hải Phòng KCN Deep C
Trưởng bộ phận kho ( Warehouse Section Manager ) Đài Loan Tiếng Anh/ Trung Việt Nam Hải Phòng KCN Deep C
Giám sát kho ( Warehouse Supervisor ) Đài Loan Tiếng Anh/ Trung Việt Nam Hải Phòng KCN Deep C
Kỹ sư kiểm tra ( Test Engineer) Đài Loan Tiếng Trung/Anh Việt Nam Hải Phòng Deep C
Kỹ sư cải tiến sản xuất ( Back-End Engineer) Đài Loan Tiếng Trung/Anh Việt Nam Hải Phòng Deep C
Kỹ sư quản lý thiết bị ( Equipment Engineer) Đài Loan Tiếng Trung/Anh Việt Nam Hải Phòng Deep C

NỘP HỒ SƠ HAY LIÊN HỆ VỚI NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH