Tuyển dụng công nhân đi làm tại công ty TNHH Dynapac tại KCN VSIP - Hải Phòng.

 

Gjobs tuyển dụng công nhân sản xuất bao bì Caton cho công ty TNHH Dynapac tại KCN Vsip - Hải Phòng

Gjobs hiện tại vẫn đang là nguồn cung cấp lao động phổ thông chính cho công ty Dynapac đáp ứng mỗi đợt tuyển từ 30-40 công nhân lao động đạt đầy đủ tiêu chí của nhà tuyển dụng.

.