Đón và giao công nhân đi làm ngày đầu tiên tại công ty TNHH Kyocera Việt Nam_đợt 3 - tháng 9/2018.

 

Gjobs tuyển dụng công nhân lắp ráp chi tiết máy in cho tập đoàn KYOCERA Nhật Bản - KCN Vsip/ Hải Phòng.

Đợt giao công nhân thứ 3 của tháng 9/2018 đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng. Gjobs được nhà tuyển dụng đánh giá cao về tốc độ cũng như chất lượng ứng viên. 

Hiện tại Gjobs vẫn là nguồn cung cấp lao động chính và chủ yếu cho KYOCERA.

.