Đón và giao công nhân đi làm ngày đầu tiên tại công ty TNHH Kyocera Việt Nam_đợt 4 - tháng 9/2018.

 

Gjobs tuyển dụng công nhân lắp ráp chi tiết máy in cho tập đoàn KYOCERA Nhật Bản - KCN Vsip/ Hải Phòng.

Đợt giao công nhân thứ 4 của tháng 9/2018 đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng. Số lượng công nhân tham gia đông đảo và nhiệt tình.

.