Đón và giao công nhân đi làm ngày đầu tiên tại công ty TNHH Kyocera Việt Nam_đợt 1 - tháng 10/2018

 

Gjobs tuyển dụng công nhân lắp ráp chi tiết máy in cho tập đoàn KYOCERA Nhật Bản - KCN Vsip/ Hải Phòng.

Đợt giao công nhân đầu tiên của tháng 10/2018 đáp ứng 38/49 yêu cầu của nhà tuyển dụng. Gjobs được nhà tuyển dụng đánh giá cao về tốc độ cũng như chất lượng ứng viên. 

Hiện tại Gjobs vẫn là nguồn cung cấp lao động chính và chủ yếu cho KYOCERA.