Gjobs tuyển dụng và phỏng vấn công nhân cho công ty TNHH Kuwahara tại Hưng Yên_ngày 12/09/2018

 

Gjobs tuyển dụng công nhân kiểm hàng cho công ty TNHH Kuwahara làm việc tại Cụm công nghiệp Phù Ủng - Hưng Yên.

Gjobs tổ chức tìm kiếm và phỏng vấn ứng viên tại địa phương là Huyện Ân Thi. Ứng viên là công nhân nam nữ trong độ tuổi lao động tham gia nhiệt tình. Kết quả khá cao vượt chỉ tiêu yêu cầu của nhà tuyển dụng.

.