Tuyển công nhân kiểm hàng cho công ty TNHH Kuwahara tại KCN Bảo Minh, Mĩ Trung - Nam Định

 

Gjobs tuyển dụng công nhân kiểm hàng may mặc cho công ty TNHH Kuwahara tại KCN Bảo Minh và Mĩ Trung - Nam Định.

Đợt 1 tuyển dụng hơn 100 công nhân kiểm hàng. Số lượng công nhân đăng ký tham gia đông đảo.

Đợt 2 tuyển 50 công nhân đáp ứng đầy đủ tiêu chí của nhà tuyển dụng.

.