Giao công nhân sản xuất đi làm tại phòng sản xuất cho công ty Shinetsu

 

Gjobs tuyển dụng công nhân các phòng ban cho công ty sản xuất nam châm Shinetsu - KCN Đình Vũ/ Hải Phòng.

21/09/2018 đón và bàn giao công nhân cho phòng sản xuất công ty Shinetsu. Sống lượng công nhân tham gia đầy đủ và nhiệt tình.

.